Crop - bleed - trim - art box

Er zijn 4 typen boxen: Trim, Crop, Bleed en Art.

Trim: Het afgewerkte formaat.

Crop: Hiermee wordt de paginagrootte van het document bepaald. (ook bekend als Media box)

Bleed: De box van het afgewerkt formaat + afloop. Indien er geen afloop is dan dient deze gelijk te zijn aan de trim box.

Art: Deze moet altijd hetzelfde zijn als de Trim box.

Voor de automatische verwerkingen is de trim box een voorwaarde. Onze programmatuur houdt rekening met de trim box. 

Klik hier voor een beschrijving hoe u trimboxen kunt tonen in Adobe Reader en Adobe Acrobat Professional. 

 

↑ Top